St Davids Logo
Hafan Am yr Orymdaith
Y Daith
Lluniau Cefnogwyr English

Bydd Gorymdaith Dydd Gŵyl Dewi
yn ailddechrau eleni ar ddydd Gwener, Mawrth 1af 2024.

Byddwn yn ymgynnull am 12.00 canol dydd
yn Rhodfa Brenin Edward VII, ger Boulevard de Nantes
ac yn cychwyn am 12.30 y prynhawn


Rhydd yr orymdaith hon i bawb sydd yn byw yng Nghymru
gyfle i ymuno mewn dathliad urddasol a dychmygus
o etifeddiaeth a diwylliant Cymru,
beth bynnag eu hoedran,
eu cefndir ethnig neu gymdeithasol,

Cysylltwch â ni os hoffai'ch grŵp ymuno â'r Orymdaith.

Mae'n bwysig i grwpiau sydd am ymuno â'r orymdaith
gofrestru ymlaenllaw.
Ffurflen gofrestru grŵp (pdf)
Ffurflen gofrestru grŵp (Word)
Rheolau grwpiauTrefn yr Orymdaith yn y gorffennol


     1.   MC/Stiward.       
 

    2.   Dewi Sant.           

    3.   Baner Dewi Sant

    4.   Pibydd    

    5. 
Clychau Dewi Sant.  .
 
  Prif Stiward, (Andre Jacob.)* WT.
 
    6. 
Baneri  Tywysogion Cymru

    7. 
Baneri Dewi Sant

    8.  Gwisgoedd Cymreig

    9.  Freemen of Llantrisant

  10.  Wonderbrass                    

  11.  Bwydydd y Co-Op  (Cynwysyddion, bocses beic ayb,).

 Stiward. (Gideon P.)*

  12. 
Baneri Owain Glyndwr   

  13.  Coleg Gwent     

  14.  Ysgol/ion?            

  15.  Cor Cochion Caerdydd

  16.  Sesiwn
Clera.                       

  17.  Cylch Meithrin Pili Pala
 
Stiward. (Martin Davies.2.)*

  18. 
Baneri'r Ddraig Coch

  19.  Ymchwil Canser UK.  (Blychau casglu)

  20.  Ailgylchu plastig Resout


Steve Fletcher. *


Meic Peterson

David Petersen  WT

Sam Petersen (+)

Bobbie Booker

Martin Davies. (1.) (+)

Llewelyn Smith

Ruth P

Dean Powell

Jenny Bradley

Amy Derbyshire

Rob Clements. (Steward)*

Julia Burns

i'w gadarnhau

Wendy Lewis

Meurig Williams

Pauline Lindsay-JonesSeamus. K.(Steward).*

Sophie Heath

Ann Hitch
Ymwadiad Hawlfraint
Gwefeistr
Cysylltu
English